Backpack Boy- Spectrum Series - Pink Light

1.900.000₫
Hết hàng

Cuộc sống có màu hồng không? Backpack Boy Spectrum Series Light Pink mạnh dạn trả lời có 💖

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Backpack Boy Spectrum Series Light Pink

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 10 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Sank Toys

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây