BUNNY HAPPY SPRING FESTIVAL BLINDBOX SERIES

0 Hết hàng

Bạn vẫn còn nhớ đã từng nói dẫn Bunny đi du Xuân chứ? Lên lại Xì Phố rồi thì đến ngay Iku. đón Bunny thực hiện lời hứa ngay đi thôi

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: 
𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Bunny Happy Spring Festival
𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 8-9 cm
𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl
𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Figure
𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Bunny
𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POP MART
 

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây