Varietysum With Cat Friend BIindbox Series

270.000₫
Hết hàng

Bạn đã quen đóng vai sen ở trong chính ngôi nhà của mình? Thế thì đỡ bỡ ngỡ khi đón thêm Varietysum With Cat Friends về á!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Varietysum With Cat Friends

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 6 - 8 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 11 mẫu cơ bản và 2 mẫu secret.

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Varietysum

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: XINGHUI CREATIONS

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây