Cup Noodle Cat Fortune

0 Hết hàng

Tìm kiếm một kế hoạch marketing tốt hơn để vực dậy cửa hàng trong mùa covid thứ 5? Không bạn ơi, chơi tâm linh đi. Những chú bé thần tài mặt cọc này đã sẵn sàng chinh chiến nơi bạn và đơm bấm cứ ông thần xui xẻo nào dám bén mạng đến.

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Lucky Cat Fortune

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 7 - 8cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: 52toys

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: 52toys

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây