DISNEY CLASSIC ANIMAL

230.000₫ Còn hàng

Thế giới Disney rộng lớn quá nên đôi chúng ta vô tình lãng quên một vài nhân vật đáng yêu. Đi vào nơi rừng sâu, những người bạn Disney Animal đang chờ được bạn ghé thăm!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Díney Classic Animals

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 6-7 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 12 mẫu cơ bản và 1 mẫu secret.

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Disney x POP MART

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây