Cash Wolf 5" Dunny By Josh Divine

750.000₫
Hết hàng

Cuộc sống sung túc, tự do, và một khoản tiền lương hậu hĩnh là điều ai cũng mong muốn. 𝙲𝚊𝚜𝚑 𝚆𝚘𝚕𝚏 Dunny đến đây để giúp bạn cảm nhận tất cả những điều đó!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Cash Wolf 5" Dunny

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 13 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Josh Divine

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Kidrobot

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây