Kuba 5" Gray Dunny Art Figure By Mike Fudge

850.000₫
Hết hàng

Thế giới luôn tồn tại những điều ký bí, lại gần đây và cùng Iku nghe 𝘔𝘪𝘬𝘦 𝘍𝘶𝘥𝘨𝘦 kể chuyện về 𝘒𝘶𝘣𝘢 - sự hỗn loạn luồn lách trong các khe hở của lịch sử.

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Kuba 5" Dunny

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 13 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Mike Fudge

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Kidrobot

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây