Gudetama Kitchen Blindbox Series

230.000₫
Hết hàng

Bạn còn nhớ quả trứng bạn lướt qua trong siêu thị, đây là nó sau khi vượt hơn nghìn hải lý để làm việc ở Nhật Bản!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Gudetama Kitchen Series

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 3,5 - 7cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 12 mẫu cơ bản và 1 mẫu secret.

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Sanrio

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POP MART.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây