Hypefood By Fool's Paradise

290.000₫
Còn hàng

Khi những món ngon cũng theo trend như một fashionista thời thượng. Sẽ như thế nào nếu bạn vừa thức dậy và tận hưởng một bữa ăn sáng mang đầy hơi hướng "hypebeast"?

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Hypefood

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 11 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 8 mẫu cơ bản.

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Fools Paradise

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: ZXCO.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây