Dremon SuperJanky By Tado

2.300.000₫
Hết hàng

Lấy cảm hứng từ một nét văn hóa đến từ Nhật Bản, biệt đội Boshozoku Nightcats với tên cầm đầu Dremon đã sẵn sàng xâm chiếm tủ đồ chơi của bạn. 🏍

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Dremon Superjanky

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 18cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: TADO

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: SUPERPLASTIC

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây