Jungle Green SuperKranky By Sket One

1.900.000₫
Hết hàng

Nghệ sĩ Graffiti Sket One lần nữa trở lại với SUPERPLASTIC với mẫu SUPERKRANKY của mình. Phiên bản màu Jungle Green cùng thiết kế bình xịt cực kỳ độc đáo chắc chắn sẽ không phụ lòng trông đợi của các bạn.

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Jungle Green SuperKranky

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 20.5 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Sket One

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Superplastic

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây