Treeson SuperJanky By Bubi Au Yeung

2.300.000₫
Hết hàng

Để kỷ niệm 15 năm nhân vật Treeson góp mặt trong thế giới nghệ thuật, nghệ sĩ Bubi Au Yeung đã kết hợp cùng Superplastic để chào đón Treeson đến với thế giới khổng lồ Superjanky.

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Superjanky Treeson

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 20.5 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Bubi Au Yeung

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Superplastic

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây