Kimmy & Miki

0 Hết hàng

Khu rừng dạo này hơi nhộn nhịp thì phải. Chắc hẳn là do sự xuất hiện những bông hoa xinh xắn Kimmy & Miki góp phần không nhỏ rồi.

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Kimmy & Miki Flowers

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 7 - 8cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: 52Toys

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: 52Toys

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây