King Janky 7.5

590.000₫
Hết hàng

Trở lại từ vùng đất kim tự tháp cằn cỗi xa xôi, vị vua của những lăng mộ King Janky 7.5 đã sẵn sàng để gieo rắc các thảm hoạ cổ đại đến thế giới hiện đại.

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: King Janky 7.5

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 9 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Superplastic

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Superplastic

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây