The Monsters Camping Labubu Blindbox Series

230.000₫ Còn hàng

Mùa Covid vừa qua đã làm trì hoãn dự định du lịch rồi, để Labubu giúp bạn nhớ lại niềm vui của chuyến đi chơi nha!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: The Monsters Camping Labubu

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 5 - 7 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 12 mẫu cơ bản; 1 mẫu secret

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Kasing Lung

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POP MART

Blindbox:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây