Lulu The Fitness Club Blindbox Series

0 Hết hàng

Hưởng ứng phong trào "New year, new me", Lulu cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị một vòng eo siêu hạng để đón chào 2021!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Lulu Fitness

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 8 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl / Nhung

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 8 mẫu cơ bản, 1 mẫu Secret

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Cici's Story

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Toy Zero Plus

Kích thước:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây