Mecha More Blindbox Series Vol.1

290.000₫
Hết hàng

Không phải loài bạch tuột nào cũng có thể làm đồ nướng, Mechamore sẽ là một ví dụ có thể "nhậu" luôn bạn. 

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Mechamore

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 6 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 6 mẫu cơ bản và 1 mẫu secret.

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: WAZZUPBABY

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Lam Toys

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây