Moer Star Moly Blindbox Series

0 Hết hàng

Rời khỏi đường phố tấp nập hối hả, điểm đến được chọn để Star Moly tận hưởng năm mới sẽ là rừng xanh đại ngàn!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Star Moly

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 5 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 6 mẫu cơ bản và 1 mẫu secret.

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Star Moly

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Star Moly

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây