Mupa Mochie Baby Fruit

290.000₫
Hết hàng

Trông bạn hơi thiếu chất xơ nhỉ, hãy thử một ít Mupa Mochie Baby Fruits xem sao!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Mupa Mochie Baby Fruit

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 4 - 7cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 12 mẫu cơ bản và 1 mẫu secret.

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Mupa Toys

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: 1983 Toys

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây