Nezha Hunting for Sea Treasures Blindbox Series

0 Hết hàng

Truyền kỳ về Na Tra lại được viết tiếp tục, cùng đón chờ sự trở lại của  Nezha: Hunting for sea treasures! 

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Nezha: Hunting for sea treasures

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 6 - 8 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 9 mẫu cơ bản và 2 mẫu secret.

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Fenz

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POP MART

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây