On the Way - Rainbow Jotaro

2.450.000₫
Hết hàng

Điểm cuối cùng của hai đầu cầu vồng có thật là thùng vàng của yêu tinh hay là một thứ gì khác? Một chút nữa thôi, On The Way Rainbow Jotaro sẽ làm sáng tỏ bí ẩn đó!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: On The Way Rainbow Jotaro

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 16 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Sank Toys

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Sank Toys

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây