Pom Pom Monster

0 Hết hàng

Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì trong những ngày work from home tiếp theo? Sau đây là vài cách đơn giản những dễ thương đến từ vị trí của Pompon!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Pompon Monster

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 7 - 8cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: ToyC!ty

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: ToyC!ty

 

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây