Pucky Mickey

2.300.000₫
Hết hàng

Úm ba la xì bùa! Pucky Mickey đã đến rồi đây ✨

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Pucky Mickey

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 14 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Figure

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Pucky

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POP MART.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây