Sank - Good Night - Sunrise

1.900.000₫
Hết hàng

Trời tối rồi, ta ngủ đi thôi. Đánh một giấc cực kỳ sảng khoái cùng Sank-Good Night Series nào! 

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Sank - Good Night Series

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 12 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Figure

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Sank Toys

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Sank Toys

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây