Sank Park - Fly Away Home - Black Swan

3.200.000₫
Hết hàng

Nếu bạn đang buồn, hãy vui lên! Nếu không, mua Sank Park - Fly Away Home - Black Swan cũng được!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: 
𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Sank Park - Fly Away Home - Black Swan
𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 8.5cm,5cm,14cm
𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl
𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Figure
𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Sank Toys
 

Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm KÉT COCA =]] 

 

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây