School Life Of Molly

0 Hết hàng

Lâu rồi cũng chưa có dịp quay lại trường nhỉ? Cùng Molly School Life nhớ về thời gian đi học trước khi có cơ hội ghé về thăm trường nha!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Molly School Life Series

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 6-10 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 12 mẫu cơ bản, 1 mẫu Hidden

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Kenny Wong

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POP MART

Kích thước:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây