Scream 4 Ever Series 3

0 Hết hàng

Đã có tranh rồi thì thêm tượng cho đủ bộ nhỉ? I Could Scream 4ever đã trở lại và lợi hại hơn xưa!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: I Could Scream 4ever Series 3

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 8 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Bluepiper

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Bluepiper

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây