Shark Space Pilot Metal Crash

850.000₫
Hết hàng

Bước ra từ bài hát Baby Shark Doo Doo, chú cá mập nhỏ ngày xưa giờ đã lên ngay set đồ Metal Crash Soace Pilot để đi tìm nơi ở mới ăn mừng chiếc video tỷ view của mình!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Metal Crash Tantan (Space Pilot)

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 6 - 7cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Figure

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Kuchu arttoys

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Merry Go Round

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây