Sweet Bean Animal Babies

0 Hết hàng

Sau khi thoả mãn niềm mong ước với chuyến đi siêu thị lần trước, sở thú là mục tiêu tiếp theo mà bé Đậu nhà POP MART nhắm đến!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Sweetbean Animal Babies

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 6-8 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 12 mẫu cơ bản; 1 mẫu secret

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Sweetbean

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POP MART

Kích thước:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây