Umasou! Let's Enjoy Life Duckgether

0 Hết hàng

Muốn đi nhanh, hãy đi một mình; Muốn đi xa hã... à nhầm content. Nhân vật chính của Iku. sẽ là Umasou! Let's Enjoy Life Duckgether!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Umasou! Let's Enjoy Life Duckgether

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 8 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 12 mẫu cơ bản; 2 mẫu secret

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Litor's Works

Kích thước:
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây