Umasou! Tarot Blindbox Series 3

650.000₫ Còn hàng

Bốc bài tarot thì nghe vui đấy nhưng bạn đã bao giờ thử bốc đồ chơi để tìm hiểu về vận mệnh của bạn chưa? 🔮

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Umasou! Tarot

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 8 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 10 mẫu cơ bản; 2 mẫu secret

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Litor's Works

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Litor's Works

Kích thước:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây