Wuhuang Wanshui 1979S

270.000₫ Còn hàng

Bạn còn nợ boss một cuộc vui chơi? Vậy chuyến đi tham quan trạm không gian 1979s nghe cũng không tồi nhỉ? Để Hoàng Thượng cùng cận thần của mình đi chơi thử cho bạn xem thử nè!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: 1979s Wuhuangwanshui Bazahei

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 7 - 9cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: 52toys

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: 52toys

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây