Yoki My Little Planets

230.000₫ Còn hàng

Chàng hoàng tử đá quý ngày xưa giờ đây đã tìm lại được vị thế của huyết thống hoàng tộc thiên hà.

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:
𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Yoki My Little Planet
𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 7 - 8cm
𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl
𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Yoyo Yeung
𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POP MART

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây