Let's be happy Zu & Pi Blindbox Series 3

0 Hết hàng

Những ước mơ thuở ấu thơ bạn vẫn còn giữ chứ? Nếu đã lỡ quên rồi thì không sao. Ngồi xuống và thư giãn, Let's be happy sẽ giúp bạn nhớ lại nè!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Let's be happy

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 7 - 8 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox & more

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 9 mẫu cơ bản và những món đồ nghệ thuật khác

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Zu & Pi Steven Choi

Kích thước:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây